ความถนัดแพทย์ พาร์ทจริยธรรมแพทย์ PLUS+

หลักสูตรคอร์สนี้

Download เอกสารประกอบการเรียน
C005 – Download เอกสาร 00:00:00
จริยธรรมแพทย์
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (001) [intro] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (002) [เส้นทางกว่าจะเป็นหมอ] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (003) [แล้วทำไมถึงยังเป็นหมอ] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (004) [ข้อบังคับแพทยสภา] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (005) [สิทธิผู้ป่วย] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (006) [หน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อผู้ป่วย] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (007) [หลักจริยธรรมแพทย์] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (008) [การรักษาความลับผู้ป่วย] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (009) [ภาวะฉุกเฉิน และผลประโยชน์ทับซ้อน] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (010) [ภาวะฉุกเฉิน ผลประโยชน์ทับซ้อน การดูแลแบบประคับประคอง และหนังสือแสดงเจตนาในการรับบริการหรือปฏิเสธการรับบริการทางการแพทย์] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (011) [การุณยฆาต การอุ้มบุญ การทำแท้ง] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (012) [การปลูกถ่ายอวัยวะ] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (013) [การปลูกถ่ายอวัยวะ] (เสริม) 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (014) [การออกใบรับรองแพทย์] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (015) [สถานการณ์ตัวอย่าง] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (016) [การรักษาเพื่อเปลี่ยนเพศ] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (017) [ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (018) [กัญชา, HIV] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (019) [การทำวิจัยในมนุษย์, การยินยอม] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (020) [จริยธรรมทั่วไป] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (021) [จริยธรรมทั่วไป] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (022) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1-6] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (023) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 7-13] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (024) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 14-20] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (025) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 21-30] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (026) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 31-40] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (027) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 41-49] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (028) [ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 50-55] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (029) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 1-5] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (030) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 6-12] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (031) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 13-18] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (032) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 19-24] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (033) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 25-30] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (034) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 31-41] 00:00:00
ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรมแพทย์ (035) [ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 42-55] 00:00:00
Unseen Mock Test TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (001) [intro, ข้อที่ 1-4] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (002) [ข้อที่ 5-6] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (003) [ข้อที่ 7-14] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (004) [ข้อที่ 15-25] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (005) [ข้อที่ 26-29] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (006) [ข้อที่ 30-35] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (007) [ข้อที่ 36-41] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (008) [ข้อที่ 42-46] 00:00:00
Unseen Mock TPAT1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ (009) [ข้อที่ 47-55] 00:00:00
สมัครเรียนคอร์สนี้
  • 1,290฿
  • 365 วัน
ใครที่สมัครเรียนแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งโอนเงิน
(เพื่อให้แอดมินอนุมัติคอร์ส)
ก่อนเข้าเรียนนะครับ

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 70,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

ที่อยู่
สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C)
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 70,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

ที่อยู่
สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C) ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น – ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 70,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

ที่อยู่
สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C)
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

top
© 2013 – 2023 SmartMathPro.com All rights reserved.

Dek67 นับถอยหลัง ก่อนสอบสนาม TGAT/TPAT ในอีก

X
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ
    ติดต่อสอบถาม