พิชิต สถิติ

หลักสูตรคอร์สนี้

Download เอกสารประกอบการเรียน
F014 – Download เอกสาร 00:00:00
Introduction
พิชิตสถิติ (2021) (001) 00:00:00
บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
พิชิตสถิติ (2021) (002) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (003) 00:00:00
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
พิชิตสถิติ (2021) (004) 00:00:00
บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พิชิตสถิติ (2021) (005) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (006) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (007) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (007.5) – แก้เฉลยข้อที่ 26 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (008) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (009) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (010) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (011) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (012) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (013) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (014) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (015) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (016) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (017) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (017.5) – แก้เฉลยข้อ 79 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (018) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (019) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (020) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (021) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (022) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (023) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (024) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (024.5) – แก้เฉลยข้อ 111 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (025) – สรุปเนื้อหา 3 บทแรก 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (026) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (027) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (028) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (029) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (030) 00:00:00
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
พิชิตสถิติ (2021) (031) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (032) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (033) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (033.5) – แก้เฉลยข้อ 141 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (034) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (035) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (036) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (037) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (038) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (038.5) – แก้เฉลยข้อ 157 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (039) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (040) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (041) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (042) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (043) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (044) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (045) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (046) 00:00:00
หนังสือ สสวท.
พิชิตสถิติ (2021) (047) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (048) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (049) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (050) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (050.5) – แก้เฉลยข้อที่ 196 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (050.6) – แก้เฉลยข้อ 193 00:00:00
เนื้อหาหลักสูตรเก่า
พิชิตสถิติ (2021) (051) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (052) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (053) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (054) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (055) 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ
พิชิตสถิติ (2021) (056) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (057) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (058) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (059) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (060) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (061) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (062) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (063) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (064) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (065) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (066) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (067) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (068) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (069) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (070) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (071) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (072) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (073) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (074) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (075) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (076) – ร้องเพลง 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (077) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (078) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (079) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (080) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (081) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (082) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (083) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (084) 00:00:00
พิชิตสถิติ (2021) (085) – ร้องเพลง 00:00:00
สมัครเรียนคอร์สนี้
 • 1,800฿
 • 365 วัน
ใครที่สมัครเรียนแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งโอนเงิน
(เพื่อให้แอดมินอนุมัติคอร์ส)
ก่อนเข้าเรียนนะครับ

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 30,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-เสาร์ 10:00-18:00 น.
(หากต้องการ ติดต่อที่สถาบัน กรุณาแจ้งแอดมินล่วงหน้า)

ที่อยู่
สถาบัน สมาร์ทแมทโปร ชั้น3
149/19-21 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 30,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

ที่อยู่
สถาบัน สมาร์ทแมทโปร ชั้น3
149/19-21 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-เสาร์ 10:00-18:00 น.
(หากต้องการ ติดต่อที่สถาบัน
กรุณาแจ้งแอดมินล่วงหน้า)

พี่ปั้น SmartMathPro เปิดสอนคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ / คณิตศาสตร์ม.ปลาย ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม / SAT Math) ประสบการณ์การสอน กว่า 15 ปี มีลูกศิษย์กว่า 30,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย

ที่อยู่
สถาบัน สมาร์ทแมทโปร ชั้น3
149/19-21 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

เวลาทำการที่สถาบัน
จันทร์-เสาร์ 10:00-18:00 น.
(หากต้องการติดต่อที่สถาบัน
กรุณาแจ้งแอดมินล่วงหน้า)

top
© 2013 – 2022 SmartMathPro.com All rights reserved.

โปรโมชันลดกระหน่ำ กรอกโค้ด "TCLSMP10" ลดทันที 10% แถมฟรี !! กระเป๋ามูนิมอล ดูรายละเอียด

X
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ
  แจ้งชำระเงิน
  ติดต่อสอบถาม
  เข้าสู่ห้องเรียน