ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1

หลักสูตรคอร์สนี้

Download เอกสารประกอบการเรียน
H042 – Download เอกสาร 00:00:00
Introduction
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (001) 00:00:00
เซต
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (002) [อุ่นเครื่องข้อ A-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (003) [ข้อที่ 1-4] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (003.1) – ร้องเพลง กีดกัน Cinderella ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (004) [ข้อที่ 5-6] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (005) [ข้อที่ 7-8] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (005.1) – ร้องเพลง กอดได้ไหม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (006) [ข้อที่ 9] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (007) [ข้อที่ 9 (อธิบายเพิ่มเติม)-10] 00:00:00
ตรรกศาสตร์
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (008) [อุ่นเครื่องข้อ A-F] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (008.1) – ร้องเพลง ฝันถึงแฟนเก่า 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (009) [ข้อที่ 11-14] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (010) [ข้อที่ 15-16] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (010.1) – ร้องเพลง ขอ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (010.2) – ร้องเพลง พอเถอะ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (011) [ข้อที่ 17-18] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (012) [ข้อที่ 19-20] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (012.1) – ร้องเพลง เพียงรัก จูบ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (013) [ข้อที่ 21-24] 00:00:00
จำนวนจริง
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (014) [อุ่นเครื่องข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (015) [อุ่นเครื่องข้อ E-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (015.1) – ร้องเพลง หมายความว่าอะไร ถ้าเธอรักฉันจริง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (016) [ข้อที่ 25-26] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (017) [ข้อที่ 27-29] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (017.1) – ร้องเพลง ภาพจำ สลักจิต 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (018) [ข้อที่ 30-31] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (019) [ข้อที่ 32-33] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (019.1) – ร้องเพลง น้ำลาย ฤดูร้อน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (020) [ข้อที่ 34-35] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (020.1) [ข้อที่ 35 (อธิบายเพิ่มเติม)] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (021) [ข้อที่ 36-38] 00:00:00
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (022) [อุ่นเครื่องข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (022.1) – ร้องเพลง เพ้อเจ้อ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (023) [อุ่นเครื่องข้อ E-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (024) [ข้อที่ 39-41] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (024.1) – ร้องเพลง เรื่องที่ขอ สภาวะทิ้งตัว 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (025) [ข้อที่ 42] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (026) [ปูพื้นฐานการวาดกราฟ] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (027) [ปูพื้นฐานการวาดกราฟ (ต่อ)] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (028) [ข้อที่ 43] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (028.1) – ร้องเพลง ร่มสีเทา กลิ่นดอกไม้ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (029) [ข้อที่ 44-45] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (030) [ข้อที่ 46-48] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (030.1) – ร้องเพลง รักแรกพบ ได้แต่นึกถึง ลา 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (031) [ข้อที่ 49+เล่าเรื่อง] 00:00:00
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (032) [อุ่นเครื่องข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (033) [อุ่นเครื่องข้อ E-J] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (033.1) – ร้องเพลง โต๊ะริม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (034) [ข้อที่ 50-53] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (035) [ข้อที่ 54-56] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (035.1) – ร้องเพลง วันเกิดฉันปีนี้ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (036) [ข้อที่ 57-59] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (037) [ข้อที่ 60-63] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (037.1) – ร้องเพลง ยาพิษ แสงสุดท้าย ไกลแค่ไหนคือใกล้ 00:00:00
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (038) [อุ่นเครื่องข้อ A-F] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (039) [อุ่นเครื่องข้อ G-I] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (040) [อุ่นเครื่องข้อ J] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (041) [ข้อที่ 64-65] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (042) [ปูพื้นฐานก่อก่อนข้อ 66 + ข้อที่ 66] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (043) [ข้อที่ 67-68] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (044) [ข้อที่ 69-71] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (045) [ข้อที่ 72-74] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (046) [ข้อที่ 75-76] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (047) [ข้อที่ 77-78] 00:00:00
เมทริกซ์
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (048) [อุ่นเครื่องข้อ A-E] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (049) [อุ่นเครื่องข้อ F, ข้อที่ 93] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (050) [ข้อที่ 94-95] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (051) [ข้อที่ 96] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (051.1) – ร้องเพลง ใกล้ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (052) [ข้อที่ 97-99] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (053) [ข้อที่ 100-101] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (054) [ข้อที่ 102-103] 00:00:00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (055) [อุ่นเครื่องข้อ A-C] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (056) [อุ่นเครื่องข้อ D-F] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (056.1) – ร้องเพลง เศษ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (057) [อุ่นเครื่องข้อ G-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (058) [ข้อที่ 79] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (059) [ข้อที่ 80] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (060) [ข้อที่ 81-83] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (061) [ปูพื้นฐานก่อนข้อ 84 + ข้อที่ 84] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (062) [ข้อที่ 85-86] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (063) [ข้อที่ 87-88] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (064) [ข้อที่ 89] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (064.1) – ร้องเพลง พูดไม่คิด วัดใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (065) [ข้อที่ 90 – 91 + พูดคุย] 00:00:00
เวกเตอร์
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (066) [อุ่นเครื่องข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (066.1) – ร้องเพลง ผิดที่ไว้ใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (067) [อุ่นเครื่องข้อ E-G] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (068) [อุ่นเครื่องข้อ H + ข้อที่ 104-105] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (069) [ข้อที่ 106-108] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (070) [ข้อที่ 109] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (070.1) – ร้องเพลง ทางของฝุ่น จันทร์เจ้า เคลิ้ม ผ่าน Cinderella 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (071) [ข้อที่ 110-112] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (072) [ข้อที่ 113-115] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (073) [ข้อที่ 116-117] 00:00:00
จำนวนเชิงซ้อน
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (074) [อุ่นเครื่องข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (075) [อุ่นเครื่องข้อ E-G] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (075.1) – ร้องเพลง ใจสั่งมา ปาฏิหาริย์ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (076) [อุ่นเครื่องข้อ H + ข้อที่ 118] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (077) [ข้อที่ 119-121] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (078) [ข้อที่ 122] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (079) [ข้อที่ 123-124] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (080) [ข้อที่ 124-126] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (080.1) – ร้องเพลง พอเถอะ ยินดี 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (081) [ข้อที่ 125-126 (อธิบายเพิ่มเติม)-128] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (082) [ปูพื้นฐานก่อนข้อ 129 + ข้อที่ 129] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (082.1) – ร้องเพลง กาลครั้งหนึ่ง เลี้ยงส่ง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (083) [ข้อที่ 130-131] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (083.1) – ร้องเพลง คุกเข่า วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า 00:00:00
การนับและความน่าจะเป็น
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (084) [อุ่นเครื่องข้อ A-C] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (085) [อุ่นเครื่องข้อ D-E] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (086) [อุ่นเครื่องข้อ F + ข้อที่ 132] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (087) [ข้อที่ 133-135] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (087.1) – ร้องเพลง คำเชยๆ ดอกไม้กับหัวใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (088) [ข้อที่ 136-138] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (089) [ข้อที่ 139-140] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (089.1) – ร้องเพลง หากฉันตาย ถ้า 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (090) [ข้อที่ 141] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (091) [ข้อที่ 142-143 + เล่าเรื่อง] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (092) [ข้อที่ 144-145] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (093) [ข้อที่ 146-149] 00:00:00
ลำดับและอนุกรม
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (094) [อุ่นเครื่องข้อ A-C] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (094.1) – ร้องเพลง วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ สลักจิต 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (095) [อุ่นเครื่องข้อ D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (096) [อุ่นเครื่องข้อ F-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (096.1) – ร้องเพลง หัวหิน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (097) [ข้อที่ 150] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (098) [ข้อที่ 151-152] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (099) [ข้อที่ 153-155] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (099.1) – ร้องเพลง กระทันหัน ปล่อย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (100) [ข้อที่ 156-157] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (101) [ข้อที่ 158-159] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (101.1) – ร้องเพลง เหนื่อยไหมหัวใจ รักแรกพบ ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (102) [ข้อที่ 160-161] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (103) [ข้อที่ 162] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (103.1) – ร้องเพลง เปราะบาง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (104) [ข้อที่ 163-164] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (104.1) – เล่าเรื่อง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (105) [ข้อที่ 165-166] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (106) [ข้อที่ 167-168] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (106.1) – ร้องเพลง เธอ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (107) [ข้อที่ 169-170] 00:00:00
แคลคูลัส
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (108) [อุ่นเครื่องข้อ A-C] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (108.1) – ร้องเพลง ถ้าเธอจะไป เจ็บและชินไปเอง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (109) [อุ่นเครื่องข้อ D-F] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (110) [อุ่นเครื่องข้อ G-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (111) [ข้อที่ 171] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (112) [ข้อที่ 172-174] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (113) [ข้อที่ 175-176] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (113.1) – ร้องเพลง สถานีดวงจันทร์ ดาวหางฮัลเลย์ คราม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (114) [ข้อที่ 177-178] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (114.1) – เล่าเรื่อง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (115) [ข้อที่ 179-181] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (116) [ข้อที่ 182 + ปูพื้นฐานก่อนข้อ 183] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (117) [ข้อที่ 183-185] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (117.1) – ร้องเพลง น้ำลาย ภาวนา 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (118) [ข้อที่ 186 – ปูพื้นฐานก่อนข้อ 187] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (119) [ข้อที่ 187 – ปูพื้นฐานก่อนข้อ 188] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (119.1) – ร้องเพลง สักวันฉันจะดีพอ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (120) [ข้อที่ 188-189] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (121) [ข้อที่ 190-191] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (122) [ข้อที่ 191 (ต่อ)] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (123) [ข้อที่ 191 (ต่อ)] 00:00:00
สถิติ
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (124) [อุ่นเครื่องข้อ A-C] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (125) [อุ่นเครื่องข้อ D-H] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (125.1) – ร้องเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (126) [ข้อที่ 192-195] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (127) [ข้อที่ 196-197] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (127.1) – ร้องเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม เพื่อนรัก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (128) [ข้อที่ 198-199] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (128.1) – ร้องเพลง แสงสุดท้าย เส้นบางๆ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (129) [ข้อที่ 200 + ปูพื้นฐานก่อนข้อที่ 201] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (130) [ข้อที่ 201-203] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (131) [ข้อที่ 204-205] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (131.1) [อธิบายบทสถิติเพิ่มเติม] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (131.2) – ร้องเพลง เลือกได้ไหม เมะ เมื่อวาน 00:00:00
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (132) [อุ่นเครื่องข้อ A-E] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (133) [อุ่นเครื่องข้อ F-G] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (133.1) – ร้องเพลง แพ้ใจ หมากเกมนี้ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (134) [อุ่นเครื่องข้อ H-I] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (135) [ข้อที่ 206-207] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (136) [ข้อที่ 208-ปูพื้นฐานก่อนข้อที่ 209] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (136.1) – ร้องเพลง เสียดาย มากกว่ารัก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (137) [ข้อที่ 209-211] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (138) [ข้อที่ 211-213] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (138.1) – ร้องเพลง ความลับ ฤดูร้อน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (139) [ข้อที่ 214-216] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (140) [ข้อที่ 217-218] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (140.1) – ร้องเพลง ผ่านมาให้รัก อย่าบอก ฝันถึงแฟนเก่า 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (141) [ปูพื้นฐานก่อนข้อที่ 219 + ข้อที่ 219 – 220] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (141.1) – ร้องเพลง ถ้าเธอรักฉันจริง 00:00:00
คละบท
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (142) [ข้อที่ 221-223] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (143) [ข้อที่ 224-225] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (143.1) – ร้องเพลง เหมือนเคย ฤดูที่แตกต่าง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (144) [ข้อที่ 226-227] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (145) [ข้อที่ 228-230] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (145.1) – ร้องเพลง รักแรก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (146) [ข้อที่ 231-232] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (147) [ข้อที่ 233-234] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (147.1) – ร้องเพลง สบายสบาย ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (148) [ข้อที่ 235] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (149) [ข้อที่ 236-237] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (150) [ข้อที่ 238] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (150.1) – ร้องเพลง ซ่อนกลิ่น แฟนเก่าคนโปรด 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (151) [ข้อที่ 239-240] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (152) [ข้อที่ 241-242] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (153) [ข้อที่ 243-244] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (154) [ข้อที่ 245-247] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (155) [ข้อที่ 248-251] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (155.1) – ร้องเพลง ผ่านมาให้จำ ไหนว่าจะไม่หลอกกัน รางวัลปลอบใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (156) [ข้อที่ 252-254] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (157) [ข้อที่ 255-256] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (157.1) – ร้องเพลง สิ่งที่ฉันเป็น งมงาย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (157.2) – เล่าเรื่อง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (158) [ข้อที่ 257-258] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (158.1) – ร้องเพลง แกล้ง มีผลต่อหัวใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (159) [ข้อที่ 259-261] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (160) [ข้อที่ 261(ต่อ)- 263] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (161) [ข้อที่ 264] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (161.1) – ร้องเพลง คงคา หยดน้ำตา แอบชอบ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (162) [ข้อที่ 265-266] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (163) [ข้อที่ 267-269] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (163.1) – ร้องเพลง คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ คู่ชีวิต 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (164) [ข้อที่ 270-271] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (164.1) – ร้องเพลง Undo 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (165) [ข้อที่ 272-273] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (166) [ข้อที่ 274-276] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (167) [ข้อที่ 277-278] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (167.1) – ร้องเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (167.2) – ร้องเพลง ดาว 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (168) [ข้อที่ 279-280] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (169) [ข้อที่ 281-283] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (169.1) – ร้องเพลง Mr. Everything Zombie 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (170) [ข้อที่ 284-285] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (171) [ข้อที่ 286] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (172) [ข้อที่ 287-288] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (173) [ข้อที่ 289-290] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (174) [ข้อที่ 291-292] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (174.1) – ร้องเพลง คนมันรัก ปล่อย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (175) [ข้อที่ 293] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (176) [ข้อที่ 294] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (176.1) – ร้องเพลง โต๊ะริม เวลา 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (177) [ข้อที่ 295-296] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (178) [ข้อที่ 297-298] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (179) [ข้อที่ 299-300] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (180) [ข้อที่ 301-303] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (181) [ข้อที่ 304] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (182) [ข้อที่ 305] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (182.1) – ร้องเพลง ขอบใจนะ คำเชยๆ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (183) [ข้อที่ 306-307] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (184) [ข้อที่ 308] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (185) [ข้อที่ 309-310] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (185.1) – ร้องเพลง สถานีดวงจันทร์ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (186) [ข้อที่ 311-312] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (187) [ข้อที่ 313] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (187.1) – ร้องเพลง นิโคลติน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (188) [ข้อที่ 314-315] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (189) [ข้อที่ 316] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (190) [ข้อที่ 317-318] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (191) [ข้อที่ 319] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (191.1) – ร้องเพลง เธอยัง กล้าพอไหม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (191.2) – ร้องเพลง วันเกิดฉันปีนี้ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (192) [ข้อที่ 320-321] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (193) [ข้อที่ 322] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (193.1) – ร้องเพลง พันหมื่นเหตุผล จะรักหรือจะร้าย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (194) [ข้อที่ 323] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (195) [ข้อที่ 324-325] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (195.1) – ร้องเพลง ใจสั่งมา 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (196) [ข้อที่ 326] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (197) [ข้อที่ 327-328] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (198) [ข้อที่ 329] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (198.1) – เล่าเรื่อง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (198.2) – ร้องเพลง ช่างไม่รู้เลย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (199) [ข้อที่ 330-332] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (200) [ข้อที่ 333-334] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (200.1) – ร้องเพลง หน้าหนาวที่แล้ว กีดกัน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (201) [ข้อที่ 335] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (202) [ข้อที่ 336-337] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (203) [ข้อที่ 338] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (204) [ข้อที่ 339-340] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (205) [ข้อที่ 341-342] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (205.1) – ร้องเพลง คำถามโง่ๆ ทำได้เพียง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (206) [ข้อที่ 343] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (207) [ข้อที่ 344-345] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (207.1) – ร้องเพลง หน่วง คู่กัน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (208) [ข้อที่ 346-347] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (209) [ข้อที่ 348-349] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (209.1) – ร้องเพลง มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (210) [ข้อที่ 350] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (211) [ข้อที่ 351-352] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (212) [ข้อที่ 353-354] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (212.1) – ร้องเพลง อยากรู้แต่ไม่อยากถาม เกือบ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (213) [ข้อที่ 355-356] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (214) [ข้อที่ 357-358] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (214.1) – ร้องเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น ไม่อยากฟัง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (215) [ข้อที่ 359-362] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (216) [ข้อที่ 363] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (216.1) – ร้องเพลง ความจริง ลืมไปก่อน 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (217) [ข้อที่ 364] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (218) [ข้อที่ 365-366] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (219) [ข้อที่ 367-369] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (220) [ข้อที่ 370] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (220.1) – ร้องเพลง ช่างมัน อย่าให้ฉันคิด ดาวหางฮัลเลย์ 00:00:00
ตะลุย คละบท (Red Zone)
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (221) [ข้อ A-D] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (222) [ข้อ E-G] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (222.1) – ร้องเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง เพื่อนสนิท 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (223) [ข้อ H-I] 00:00:00
ลุยโจทย์จริง
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (224) [ข้อที่ 371-373] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (224.1) – ร้องเพลง อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (225) [ข้อที่ 374] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (226) [ข้อที่ 375-377] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (227) [ข้อที่ 378-379] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (228) [ข้อที่ 380] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (228.1) – ร้องเพลง พยายาม ยินดีที่ไม่รู้จัก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (229) [ข้อที่ 381-382] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (230) [ข้อที่ 383] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (230.1) – ร้องเพลง มันเป็นใคร 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (231) [ข้อที่ 384-385] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (232) [ข้อที่ 386-387] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (233) [ข้อที่ 388-389] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (234) [ข้อที่ 390] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (234.1) – ร้องเพลง อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ก่อน 00:00:00
ตะลุยคละบท
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (235) [ข้อที่ 391-392] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (236) [ข้อที่ 393-394] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (237) [ข้อที่ 395] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (237.1) – ร้องเพลง ลูกอม น้อย มุม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (238) [ข้อที่ 396-398] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (239) [ข้อที่ 399-400] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (239.1) – ร้องเพลง ฟ้า 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (240) [ข้อที่ 401] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (241) [ข้อที่ 402-403] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (242) [ข้อที่ 404-405] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (243) [ข้อที่ 406] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (243.1) – ร้องเพลง ใกล้ ความคิด ถ้าเธอ 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (244) [ข้อที่ 407-408] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (245) [ข้อที่ 409-411] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (245.1) – ร้องเพลง I’M SORRY สีดา ให้ฉันดูแลเธอ เกี่ยวกันไหม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (246) [ข้อที่ 412-414] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (247) [ข้อที่ 415-417] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (248) [ให้กำลังใจ] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (249) [ข้อที่ 418-420] 00:00:00
ตะลุยคละบท โจทย์ที่น่าสนใจจาก สสวท.
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (250) [ข้อที่ 421-422] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (250.1) – ร้องเพลง หัวหิน ช่างไม่รู้เลย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (251) [ข้อที่ 423-425] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (252) [ข้อที่ 426] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (252.1) – ร้องเพลง อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร…เข้าใจไหม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (253) [ข้อที่ 427-428] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (253.1) – ร้องเพลง ครั้งสุดท้าย 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (254) [ข้อที่ 429-430] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (255) [ข้อที่ 431] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (255.1) – ร้องเพลง ขอ เธอคือกาแฟในตอนเช้า เก็บรัก ไม่ใช่หนา ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น พยายม 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (256) [ข้อที่ 432-435] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (257) [ข้อที่ 436-438] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (257.1) – ร้องเพลง มารักทำไมตอนนี้ เสี้ยววินาที ความเชื่อ ชีวิตเป็นของเรา 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (258) [ข้อที่ 439-441] 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (259) – ข้อที่ 442-443 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (260) – ข้อที่ 444-445 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (260.1) – ร้องเพลง แอบดี นอนจับมือกันครั้งแรก 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (261) – ข้อที่ 446 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (262) – ข้อที่ 447-448 00:00:00
ตะลุยข้อสอบ A-Level คณิต 1 (263) – ข้อที่ 449-450 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (001) [intro + เฉลย] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (002) [intro + เฉลย (ต่อ)] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (003) [ข้อที่ 1-3] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (004) [ข้อที่ 4-6] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (005) [ข้อที่ 7-9] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (005.1) – ร้องเพลง รถของเล่น 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (006) [ข้อที่ 10-11] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (007) [ข้อที่ 12-13] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (008) [ข้อที่ 14] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (009) [ข้อที่ 15-17] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (010) [ข้อที่ 18-19] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (011) [ข้อที่ 20-22] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (011.1) – ร้องเพลง แต่ยังคิดถึง 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (012) [ข้อที่ 23-25] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (013) [ข้อที่ 26-28] 00:00:00
Unseen Mock Test คณิต 1 ชุดพิเศษ (014) [ข้อที่ 29-30] 00:00:00
สมัครเรียนคอร์สนี้
  • 3,990฿
  • 365 วัน
ใครที่สมัครเรียนแล้ว
อย่าลืม!! แจ้งโอนเงิน
(เพื่อให้แอดมินอนุมัติคอร์ส)
ก่อนเข้าเรียนนะครับ

SmartMathPro สถาบันกวดวิชา สอนโดยพี่ปั้น และทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ (อ.ขลุ่ย Aj KLUI ครูกอล์ฟ และ พี่หมออู๋) มีลูกศิษย์กว่า 100,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย เปิดสอนมากว่า 16 ปี มีสอนทั้งเสริมเกรดวิชาคณิตม.ต้น – ม.ปลาย และติวสอบเข้ามหาลัยฯ สนามต่างๆ ทั้ง A-Level คณิต 1,2 – ไทย – สังคม / TPAT1 กสพท / TGAT2,3 / SAT MATH

เวลาเปิดทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C)
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

SmartMathPro สถาบันกวดวิชา สอนโดยพี่ปั้น และทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ (อ.ขลุ่ย Aj KLUI ครูกอล์ฟ และ พี่หมออู๋) มีลูกศิษย์กว่า 100,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย เปิดสอนมากว่า 16 ปี มีสอนทั้งเสริมเกรดวิชาคณิตม.ต้น – ม.ปลาย และติวสอบเข้ามหาลัยฯ สนามต่างๆ ทั้ง A-Level คณิต 1,2 – ไทย – สังคม / TPAT1 กสพท / TGAT2,3 / SAT MATH

สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C) ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

เวลาเปิดทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

SmartMathPro สถาบันกวดวิชา สอนโดยพี่ปั้น และทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ (อ.ขลุ่ย Aj KLUI ครูกอล์ฟ และ พี่หมออู๋) มีลูกศิษย์กว่า 100,000 คน และสอบติดมหาลัยฯ ชื่อดังมากมาย เปิดสอนมากว่า 16 ปี มีสอนทั้งเสริมเกรดวิชาคณิตม.ต้น – ม.ปลาย และติวสอบเข้ามหาลัยฯ สนามต่างๆ ทั้ง A-Level คณิต 1,2 – ไทย – สังคม / TPAT1 กสพท / TGAT2,3 / SAT MATH

สถาบันสมาร์ทแมทโปร
สาขา MBK Center ชั้น 6
โซน Education (Zone C)
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. 10330

เวลาเปิดทำการที่สถาบัน
จันทร์-ศุกร์ 11:00-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10:00-20:00 น.

© 2013 – 2024 SmartMathPro.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ